Đặng Thiên Anh

X x 12 + 95 = 229 

SC_XPK_Aries_TTP
19 tháng 7 2016 lúc 13:27

\(x\cdot12+95=229\)

\(x\cdot12=229-95\)

\(x\cdot12=134\)

\(x=134:12\)

\(\Rightarrow x=\frac{67}{6}\)

Bình luận (0)
De Thuong
19 tháng 7 2016 lúc 13:30

X x 12 + 95 = 229

X x 12         = 229 - 95

X x 12        = 134

X                = 134 : 12

X               = 11,166

=> đề sai
 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
VÕ Ê VO
Xem chi tiết
Candy love
Xem chi tiết
Abc
Xem chi tiết
zai vlogs
Xem chi tiết
nguyen gia huy
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Uyên 4
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đặng Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Trâm
Xem chi tiết