hyy hii

x bình =5 . vì sao x=+ căn 5 và - căn 5 vậy ạ

Kiều Vũ Linh
19 tháng 3 lúc 10:39

Vì (-√5)² = 5

(√5)² = 5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huỳnh Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
nguyễn viêts tiến
Xem chi tiết
Lê Đỗ Hồng Ngọc
Xem chi tiết
Hương Nguyễn
Xem chi tiết
Vũ Thị Kim Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Đinh Đinh
Xem chi tiết
Trần thiên anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Trâm Anh
Xem chi tiết
TFBOYS shuai tai
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)