Hà My

(x-12).(2x-22)=0

giúp mik vs

Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 21:04

\(=>\left[{}\begin{matrix}x-12=0\\2x-22=0\end{matrix}\right.< =>\left[{}\begin{matrix}x=12\\2x=22\end{matrix}\right.< =>\left[{}\begin{matrix}x=12\\x=11\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
việt anh
4 tháng 11 lúc 21:10

(x-12).(2x-22)=0

⇒x-12=0 hoặc 2x-22=0

   x=12 hoặc 2x=22

   x=12 hoặc x=22:2

   x=12 hoặc x=11

   vậy x∈{12;11}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Thùy Dương
Xem chi tiết
Đỗ khánh linh
Xem chi tiết
nguyễn thu ánh
Xem chi tiết
Phùng Kim Thanh
Xem chi tiết
viquanglong
Xem chi tiết
Trần Anh Quân
Xem chi tiết
Dương Diệu Châu
Xem chi tiết
trnytry
Xem chi tiết
Thanh Trúc
Xem chi tiết
Mai Loan
Xem chi tiết