Cô Bơ zịt zàng

why__a movie tonight?
A.about seeing
B.don't we see
C.don't we seeing
D.aren't we see

B

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
19 tháng 3 lúc 11:13

b

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Anh
19 tháng 3 lúc 11:13

 B nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
:))2,2k
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Hương
Xem chi tiết
Phan Mai An
Xem chi tiết
Trịnh Đăng Bảo Minh
Xem chi tiết
Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Lam ngo van
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Ngọc Mi
Xem chi tiết
tuấn phùng anh
Xem chi tiết
tuấn phùng anh
Xem chi tiết