taimienphi

Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa 

Là ai?

Phạm Minh Luân
6 tháng 12 2023 lúc 19:11

Vua Lý Thái Tổ ( Lý Công Uẩn)

Bình luận (0)
Phạm Lê Ngân Khánh
5 tháng 5 lúc 14:13

Lý Thái Tổ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kid Kaito
Xem chi tiết
My Hoa Pham
Xem chi tiết
taimienphi
Xem chi tiết
nguyễn ngọc hà
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết
Hân Lê Võ Ngọc
Xem chi tiết
Lê Trần Nam Khánh
Xem chi tiết
ngoquynhanhxuankhe
Xem chi tiết