hoàng tokuda

viết tập hợp cái bội lớn hơn 36 nhỏ hơn 84 của 12

 

^JKIES Nguyễn^
11 tháng 8 lúc 23:11

\(B\left(12\right)=\left\{48;60;72\right\}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
iron man
Xem chi tiết
KrFoxEarth
Xem chi tiết
nguyen thi hong huong
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Minh Châu
Xem chi tiết
Ngô Ngọc Như Quỳnh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết