hung phung

viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7


Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Long
Xem chi tiết
Ngô Vân Khánh
Xem chi tiết
dekisugi
Xem chi tiết
Vũ Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
tran nguyen yen vi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thúy
Xem chi tiết
Ngọc Anh Trần
Xem chi tiết