Haji.Tks

Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của bản thân về nhận định: Quá trình tiếp nhận và biến đổi văn hóa của Sài Gòn- Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh có khái niệm là "hòa nhập không bị hòa tan"


Các câu hỏi tương tự
Trần Việt Hoàng
Xem chi tiết
Thịnh Nguyễn
Xem chi tiết
Linh
Xem chi tiết
Mạc Hy
Xem chi tiết
Trâm Nguyễn
Xem chi tiết
Minh
Xem chi tiết
Bách Nguyễn Chí
Xem chi tiết
nguyễn nhật tân
Xem chi tiết
Huỳnh Việc Thư
Xem chi tiết