Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 353
Số lượng câu trả lời 124
Điểm GP 2
Điểm SP 21

Người theo dõi (18)

Nigou Nguyễn
Bae Suzy
Tào Đăng Quang
Min Suga

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian