Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 75
Điểm GP 7
Điểm SP 243

Người theo dõi (23)

Bảo bình
Jina Hạnh
Kitagawa Shiro
Ngô Hoàng Anh
Jessica Võ

Đang theo dõi (29)

Huong San
Lê Dung
Ngô Hoàng Anh