:)))


Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ.
The doctors were running to the emergency. I saw them.

 

Anh Thư Bùi
15 tháng 3 lúc 22:25

The doctors whom I saw were running to the emergency

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
MHang
Xem chi tiết
I
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phan Thanh Tú
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Kenny
Xem chi tiết
Kenny
Xem chi tiết
Phạm Đức Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Hương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)