Tran Quang Trung

viết lại câu ( biết rằng started không đổi thành began)

Not only Sam but also his friends started practicing badminton when they were young.  _______________________________________________________________________

Minh Phương
19 tháng 11 lúc 20:57

Not only Sam but also his friends began practicing badminton when they were young.

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:24

Not only Sam but also his friends have practiced badminton since they were young

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
N B Linh
Xem chi tiết
Bảo Hân
Xem chi tiết
Aizawa Rina
Xem chi tiết
Nguyen sy tuan
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Nguyên
Xem chi tiết
Chongyun123
Xem chi tiết
0o0 Cool ngầu 0o0
Xem chi tiết
Bồng Bềnh
Xem chi tiết
Phương Ly
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)