Sunny

viết dưới dạng số thập phân:

1/10

17/40

17,20

Anime khắc nguyệt
4 tháng 11 lúc 20:53

`1/10=0,1`

`17/40=0,425`

`17/20=0,85`

Bình luận (0)
kudo-shinichi
4 tháng 11 lúc 20:53

\(\dfrac{1}{10}=0,1\)

\(\dfrac{17}{40}=0,425\)

\(17,20=\dfrac{1720}{100}\)

Bình luận (0)
Minh Đăng Nguyễn
4 tháng 11 lúc 20:55

0,1

0,425

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Khánh Ly
Xem chi tiết
Phương Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Hân Vũ
Xem chi tiết
Trần Trọng Đức
Xem chi tiết
bùi nguyễn phương anh
Xem chi tiết
Thảo My
Xem chi tiết
Chip
Xem chi tiết
TRƯƠNG LÊ THÙY LINH
Xem chi tiết
Vũ Khánh Huyền
Xem chi tiết
Nguyễn Doãn Quốc
Xem chi tiết