Loan Tran

viết đoạn văn khoảng 7-9 trình bày suy nghĩ của em về  lòng yêu nước.Giúp mình với mik đang cần gấp bucminh

Đoàn Trần Quỳnh Hương
7 tháng 9 2023 lúc 18:34

 Lòng yêu nước là tình yêu khắc sâu trong tim mỗi người đối với quê hương, đất nước. Có thể nói lòng yêu nước là phẩm chất cao quý của mỗi người. Nhìn vào bề dầy lịch sử ta có thể thấy tình yêu nước là sức mạnh cội nguồn giúp đất nước. Truyền thống yêu nước giúp đất nước chiến thắng mọi kẻ thù để tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử. Bên cạnh đó, lòng yêu nước còn tạo động lực cho mỗi con người phấn đấu cố gắng xây dựng tổ quốc. Trong thời kì công nghiệp hóa, lòng yêu nước được thể hiện ở nỗ lức vươn tầm thế giới khẳng định hai tiếng Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra tình yêu nước trong thời bình còn là việc sống theo nguyên tắc sự chỉ đạo đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Mỗi chúng ta cần trau dồi cho bản thân mình tình yêu nước và sâu sắc. 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nhã Quỳnh Đặng
Xem chi tiết
Cao Nguyễn Ngọc Lam
Xem chi tiết
Yến Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyen Thi Huyen Dieu
Xem chi tiết
Huyền Trang Lê
Xem chi tiết
Cao Dương Phương Thảo
Xem chi tiết
Trần Anh Minh
Xem chi tiết
Hang Daov
Xem chi tiết
Nguyen Thi Huyen Dieu
Xem chi tiết