Khi con tu hú

Tíndepzai

viết đoạn văn khoảng 10-12 câu có sử dụng câu nghi vấn và câu trấn thuật nêu cảm nhận về người tù qua khổ thơ vừa chép   

giúp mik với ạ

 


Các câu hỏi tương tự
Nhã Vy
Xem chi tiết
Mai Tùng Lâm
Xem chi tiết
tung
Xem chi tiết
#Mun   ^^
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Thắng
Xem chi tiết
Nhung Phương
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Phúc Lê
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)