Le Xuan Mai

viết đoạn hội thoại có sử dụng các phương châm hội thoại hoặc cách dẫn trúc tiếp,cách dẫn gián tiếp


Các câu hỏi tương tự
Đăng minh
Xem chi tiết
Xuki BB
Xem chi tiết
Trịnh Trần Đom Đóm
Xem chi tiết
Ha Tran
Xem chi tiết
Bánh Mì Bơ Tỏi
Xem chi tiết
Lưu Lê
Xem chi tiết
Khoa Bùi Nguyễn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Uyên
Xem chi tiết
sói blue GM
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)