Selena

Viết chương trình: nhập vào một số tự nhiên n

in ra màn hình bảng cửu chương của số đó

VD: nhập n= 5

5x1=5

5x2=10

. . .

5x10=50

datcoder
3 tháng 2 lúc 13:52

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main(){

    int n;

    for (int i=1; i<=10; i++)

         cout << n <<" x " << i <<" = "<<n*i;

    return 0;

}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phát Trương Tấn
Xem chi tiết
Trần Long
Xem chi tiết
Kiều Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Viễn
Xem chi tiết
tâm minh
Xem chi tiết
Trần Long
Xem chi tiết
Trần Long
Xem chi tiết
Trần nguyên sang
Xem chi tiết
Lưu Thị Thu Trang
Xem chi tiết