My Nguyen

viết 1 đoạn văn giới thiệu về hành động chống chiến tranh của 1 trong những người nổi tiếng vì tinh thần đấu tranh chống chiến tranh mà em biết 

( chú ý : viết ngắn thôi nha , mình cảm ơn )

Mai Trung Hải Phong
27 tháng 5 lúc 9:34

Martin Luther King Jr. là một trong những người nổi tiếng vì tinh thần đấu tranh chống chiến tranh. Ông đã dành cả cuộc đời của mình để đấu tranh cho nhân quyền và chống lại chiến tranh. Trong bài phát biểu nổi tiếng của ông "I Have a Dream", ông đã kêu gọi cho một thế giới không có chiến tranh và xây dựng một xã hội công bằng và đầy tình yêu thương. Ông đã sử dụng phương pháp phi bạo lực để đấu tranh và luôn khuyến khích người khác làm điều tương tự. Martin Luther King Jr. đã trở thành một biểu tượng của sự đấu tranh chống chiến tranh và nhân quyền, và tầm ảnh hưởng của ông vẫn còn đến ngày nay.

Bình luận (0)
trần nữ hoàng yến vy
27 tháng 5 lúc 10:38

Martin Luther King Jr. là một trong những người nổi tiếng vì tinh thần đấu tranh chống chiến tranh. Ông đã dành cả cuộc đời của mình để đấu tranh cho nhân quyền và chống lại chiến tranh. Trong bài phát biểu nổi tiếng của ông "I Have a Dream", ông đã kêu gọi cho một thế giới không có chiến tranh và xây dựng một xã hội công bằng và đầy tình yêu thương. Ông đã sử dụng phương pháp phi bạo lực để đấu tranh và luôn khuyến khích người khác làm điều tương tự. Martin Luther King Jr. đã trở thành một biểu tượng của sự đấu tranh chống chiến tranh và nhân quyền, và tầm ảnh hưởng của ông vẫn còn đến ngày nay

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mrs. Vân Nhân sự GV1
Xem chi tiết
LÊ THỊ THÙY NHIÊN
Xem chi tiết
Nguyen Thanh Phat
Xem chi tiết
Tường Vy Nguyễn
Xem chi tiết
Đặng Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Vũ Thùy Dương
Xem chi tiết
Vũ Thùy Dương
Xem chi tiết
Muncute123
Xem chi tiết
Xem chi tiết