Đặng Thành Minh
Vì sao cây thông thuộc nhóm hạt trần

Cây thông được xếp vào nhóm hạt trần vì có hạt nằm trên lá noãn hở, thông chưa có hoa và quả. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần ?

A. Tuế

B. Dừa

C. Thông tre

D. Kim giao

Kiều Đông Du

Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần ?

A. Tuế

B. Dừa

C. Thông tre

D. Kim giao

Kiều Đông Du

Quan sát các H.26.1, H.26.2, H.26.3, H.26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

- Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì?

Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành những cây mới không? Vì sao?

- Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

- Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

Kiều Đông Du

Vì sao thực vật Hạt kín ngày nay lại phát triển đa dạng và phong phú hơn những nhóm thực vật khác?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN