gấu hài hước

Vật liệu nào sau đây không dùng để làm tường nhà? *

1 điểm

A. Gạch ống.

B. Tre.

C. Gỗ.

D. Ngói.

Hải Đăng Nguyễn
29 tháng 10 2021 lúc 13:30

A

Bình luận (0)
gấu hài hước
29 tháng 10 2021 lúc 13:30

A

Bình luận (0)
Hà Nguyễn Thái
29 tháng 10 2021 lúc 13:43

là D

Bình luận (0)
Amelinda
29 tháng 10 2021 lúc 13:55

A

Bình luận (0)
Lê Trần Anh Tuấn
29 tháng 10 2021 lúc 14:01

A

Bình luận (0)
gấu hài hước
29 tháng 10 2021 lúc 14:33

D mà

 

Bình luận (0)
Sâm Trần Nhật
29 tháng 10 2021 lúc 19:48

đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
gấu hài hước
Xem chi tiết
48. Hồ Tiến Vương 6/12
Xem chi tiết
Anh Tuấn
Xem chi tiết
Giàu Đặng
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Ngọc Hân Nguyễn
Xem chi tiết
Ngọc Hân Nguyễn
Xem chi tiết
Minh Vy
Xem chi tiết
Lê Ngọc
Xem chi tiết