Lại Bảo Nam

[Tự Luận] Trong phòng thí nghiệm để điều chế được 5,6 lít khí O2 (đktc) cần phải dùng bao nhiêu gam Kali Clorat?

Team LCPT
Hôm kia lúc 16:00

\(2KClO_3\xrightarrow[]{t^o}2KCl+3O_2\)

\(n_{O_2}=\dfrac{V_{O_2}}{22,4}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

Theo PTHH: \(n_{KClO_3}=\dfrac{0,25.2}{3}\approx0,17\left(mol\right)\)

Vậy muốn điều chế 5,6 lít O2 cần dùng số gam Kali clorat:

\(m_{KClO_3}=n_{KClO_3}.M_{KClO_3}=0,17.122,5=20,825g\)

Bình luận (1)
Mai Lê Khánh Ly
Hôm kia lúc 16:09

             \(n_{O2}\)=\(\dfrac{V}{22,4}\)=\(\dfrac{5,6}{22,4}\)=0,25 (mol)

     PT : 2KClO3 →to  2KCl + 3O2

số mol:      \(\dfrac{1}{6}\)      ←    \(\dfrac{1}{6}\)      ← 0,25

⇒ mKClO3 = n . M = \(\dfrac{1}{6}\) . 122,5 ∼ 20,41(g)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ngân
Xem chi tiết
trần quốc An
Xem chi tiết
ngọc phạm tấn
Xem chi tiết
tô thị cẩm tú
Xem chi tiết
Hà Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
phi trường trần
Xem chi tiết
Nhung Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Vinh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)