Đỗ Thị Minh Ngọc

Từ Cu , NaCl , H\(_2\)O . Viết PTHH điều chế Cu(OH)\(_2\)

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 20:54

\(2H_2O\xrightarrow[]{đp}2H_2+O_2\\ 2NaCl+2H_2O\xrightarrow[cmn]{đpdd}2NaOH+Cl_2+H_2\\ 2Cu+O_2\xrightarrow[]{t^o}2CuO\\ H_2+Cl_2\xrightarrow[]{as}2HCl\\ CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\\ CuCl_2+2NaOH\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+2NaCl\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Gam Nguyen
Xem chi tiết
Thúy Trần
Xem chi tiết
Thúy Trần
Xem chi tiết
Ngọc Bảo
Xem chi tiết
jack mina
Xem chi tiết
Jess Nguyen
Xem chi tiết
Tuấn Duy Nguyễn
Xem chi tiết
ngọc hân
Xem chi tiết
ahihi bảo
Xem chi tiết
ahihi bảo
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)