V2yn

Từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số khác nhau ( liệt kê hết số ra giúp mình nhé)

Tô Mì
10 tháng 5 lúc 11:11

Gọi số cần tìm là \(\overline{abcd}\). Do là số lẻ nên \(d\) có 4 cách chọn (1, 3, 5, 7), tiếp theo, \(a\) sẽ còn 7 cách chọn, \(b\) còn 6 cách chọn và \(c\) còn 5 cách.

Tổng số cách là: \(n\left(A\right)=4\cdot7\cdot6\cdot5=840\).

(Nhiều lắm không liệt kê hết được đâu.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phùng Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Thuần
Xem chi tiết
nguýeduyanh
Xem chi tiết
Động Hoạt
Xem chi tiết
Almoez Ali
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Tiên
Xem chi tiết
Hoàng Phúc Phạm
Xem chi tiết
Võ xuân trường
Xem chi tiết
Cẩm Anh
Xem chi tiết
mayonie
Xem chi tiết