Ngoc Khánh

Trong oxit , kim loại có hóa trị III và chiếm 52,94 % về khối lượng ,CTHH là (giải thích với ạ )

A) Cr2O3   B) Al2O3   C) As2O3    D) Fe2O3

traitimtrongvang
15 tháng 4 lúc 23:21

Gọi oxit cần tìm là R2O3

Ta có :

\(\%R =\dfrac{2R}{2R + 16.3}.100\% = 52,94\%\\ \Rightarrow R = 27(Al) \)

Vậy CTHH cần tìm : Al2O3

- Chọn đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp?.

b) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 2,8g sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu?

Nguyễn Hoàng Nam

Cho biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit kim loại đó.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 2,16 gam một kim loại R hóa trị (III) tác dụng hết với lượng khí oxi dư, thu được 4,08 gam một oxit có dạng R 2 O 3 . Xác định tên và kí hiệu hóa học của kim loại R.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN