Mon an

Trong năm học 2021-2022, trường trung học cơ sở X tổ chức cho học sinh khối 9 đăng ký tham gia đội tuyển Toán và đội tuyển khoa học tự nhiên cấp trường. Ở học kì 1, số lượng học sinh tham gia đội tuyển Toán ít hơn số lượng học sinh tham gia đội tuyển khoa học tự nhiên là 50 em. Sang học kỳ 2, có năm em chuyển từ đội tuyển khoa học tự nhiên sang đội tuyển Toán nên số lượng học sinh của đội tuyển Toán bằng 3/4 số lượng học sinh đội tuyển khoa học tự nhiên. Biết rằng trong năm học, tổng số học sinh tham gia cả hai đội tuyển không thay đổi và mỗi học sinh chỉ tham gia một đội tuyển. Hỏi số lượng học sinh của mỗi đội tuyển ở học kì 2 ?

Gọi số học sinh đội KHTN ở học kì 2 là x(bạn)

(Điều kiện: \(x\in Z^+\))

Số học sinh đội Toán ở học kì 2 là \(\dfrac{3}{4}x\left(bạn\right)\)

Số học sinh đội KHTN ở học kì 1 là x+5(bạn)

Số học sinh đội Toán ở học kì 1 là \(\dfrac{3}{4}x-5\left(bạn\right)\)

Ở học kì 1, số học sinh đội toán ít hơn đội KHTN là 50 bạn nên ta có:

\(x+5-\left(\dfrac{3}{4}x-5\right)=50\)

=>\(\dfrac{1}{4}x+10=50\)

=>x=160(nhận)

Vậy: số học sinh đội KHTN ở học kì 2 là 160 bạn

số học sinh đội Toán ở học kì 2 là \(160\cdot\dfrac{3}{4}=120\left(bạn\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phung minh hieu
Xem chi tiết
Huỳnh Thư Linh
Xem chi tiết
việt đức trang
Xem chi tiết
Phùng Bảo Trân
Xem chi tiết
Kochi
Xem chi tiết
Le Dinh Quan
Xem chi tiết
Nguyễn Thục Anh
Xem chi tiết
Lê Song Phương
Xem chi tiết
Gajeel Đặng
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết