kagemai

trong hai thứ sau thứ nào hiếm hơn vậy ạ ?

băng cháy hay đất hiếm 

và vì sao chúng hiếm ạ?

 

Tài khoản đã bị khóa!!!
3 tháng 4 lúc 20:19

Đất hiếm hiếm hơn băng cháy. Đất hiếm hiếm vì quá trình hình thành đất hiếm diễn ra trong hàng triệu năm và chỉ có một số ít địa điểm trên trái đất có chứa đất hiếm.băng cháy có  tại nhiều nơi trên thế giới do tác động của nguồn nhiệt tự nhiên hoặc do con ng

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Bé Moon
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hà Thủy
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
hai dinh
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
Xem chi tiết
Leenie10
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Minh Vy
Xem chi tiết