nguyễn trí cao

trong chuyện tức nước vỡ bờ có mấy nhân vật ?

AVĐ md roblox
8 tháng 2 lúc 19:50

có 2 nhân vật

Bình luận (0)
minh nguyet
8 tháng 2 lúc 19:57

Có 2 tuyến nhân vật:

Nhân vật đại diện cho tầng lớp bị cai trị: chị Dậu, anh Dậu, bà lão hàng xóm

Nhân vật đại diện cho tầng lớp cai trị: Cai lệ, người nhà lí trưởng

Bình luận (0)
Đoàn Trần Quỳnh Hương
8 tháng 2 lúc 21:01

Có 5 nhân vật

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
SANRA
Xem chi tiết
Bỉ ngạn hoa
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc
Xem chi tiết
trần thị tuyết mai
Xem chi tiết
Trịnh Việt Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Hà
Xem chi tiết
Vũ Phương Anh
Xem chi tiết
Hehe
Xem chi tiết
Hehe
Xem chi tiết