Lương Gia Bảo

TRONG CAC PU HÓA HỌC SAU PU NÀO LÀ PU PHÂN HỦY ... A: 2KCLO3-》2KCL+3O2 . B NA+H2O-》NAOH+H2.C4FE+3O2-》 FE2O3.D 2HCL+ZN-》ZNCL2+H2

IamnotThanhTrung
26 tháng 3 lúc 20:14

A

Bình luận (0)
Lưu Võ Tâm Như
26 tháng 3 lúc 20:16

a) phản ứng phân hủy vì có một chất tạo ra nhiều chất mới

\(2KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\uparrow\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Châu Phương Anh 7D Phạm
Xem chi tiết
Đặng Nhựt
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Quang Thế
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Minh Đẹp zai 8/1
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Deimos Madness
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)