Kieuthuong

Trình bày khái quát đặc điểm của đới nóng (ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió).


Các câu hỏi tương tự
kể nguyễn
Xem chi tiết
Bear
Xem chi tiết
hathihoai
Xem chi tiết
Đỗ Phương Quỳnh
Xem chi tiết
Long hải ĐOÀN
Xem chi tiết
nguyên ngọc bảo nhi
Xem chi tiết
duyanh
Xem chi tiết
Leenie10
Xem chi tiết
Trịnh Thanh Lâm
Xem chi tiết