Lê Nguyễn Trà My

Trên đường thẳng xy, lấy 3 điểm A, B, C sao cho: AC= 2 cm; AB= 4 cm và hai điểm B, C nằm cùng phía đối với điểm A ( vẽ hình )

a) Trong hai điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Trong 3 điểm A, B, C có điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng được tạo bởi bhai điểm còn lại không?

Lê Nguyễn Trà My
26 tháng 3 lúc 20:51

giúp em nhanh với ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 0:38

a: AC<AB

=>C nằm giữa A và B

b: CB=AB-AC=2cm

Vì AC=CB

nen C là trung điểm của AB

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Sâu
Xem chi tiết
Phạm Chí Bảo
Xem chi tiết
NCS MusicGame
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyen Trang Mai Quyen
Xem chi tiết
Yuri_chan Mèo
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Thành Winter
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết