nguyen quang lam

Trên đường thẳng d lấy 2 điểm A và B sao cho đoạn thẳng AB có độ dài là 10 cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC có độ dài là 5 cm. Lấy điểm D nằm ngoài đường thẳng d.

a)    Chỉ ra các trường hợp 3 điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.

b)    Tính độ dài đoạn thẳng BC. So sánh độ dài hai đoạn thẳng AC và BC.

           Chứng tỏ rằng C là trung điểm của đoạn thẳng AB

Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 giờ trước (14:28)

a: 3 điểm thẳng hàng: A,C,B

3 điểm ko thẳng hàng: A,C,D; B,C,D; A,B,D

b: BC=10-5=5cm

=>AC=BC

=>C là trung điểm của AB

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngo huyen dieu
Xem chi tiết
NCS MusicGame
Xem chi tiết
ngo huyen dieu
Xem chi tiết
Đỗ Trần Nam Phương
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ng an
Xem chi tiết
yuki
Xem chi tiết
nguyễn hương ly
Xem chi tiết