Nguyễn Em

trận đánh mở màn chiến dịch biên giới của quân ta là ở đâu

 

 

Nguyễn Hữu Phước
3 tháng 4 lúc 21:33

Trận đánh mở màn của chiến dịch ở cụm cứ điểm Đông Khê vào sáng 16/9/1950

Bình luận (0)
Tài khoản đã bị khóa!!!
3 tháng 4 lúc 21:26

Trận đánh mở màn chiến dịch biên giới của quân ta là ở địa phận Biên Giới, tỉnh Lạng Sơn vào ngày 17/2/1979.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huỳnh Tiến Thiên
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phuong Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Hoàng
Xem chi tiết