Alice

Tôi nghĩ bạn nên ra mgoài.

Câu trên thuộc "câu trần thuật" hay "câu cầu khiến"?

Nguyễn Hoàng Duy
15 tháng 3 lúc 20:57

Câu trên được phân loại là "câu cầu khiến" vì nó đưa ra một yêu cầu hoặc lời khuyên cho người khác. "Câu trần thuật" thường chỉ đưa ra một tuyên bố, mô tả hoặc phát biểu về một sự việc nào đó mà không có yếu tố yêu cầu hay lời khuyên.

Bình luận (0)
haj nhật
15 tháng 3 lúc 21:45

theo mình là câu trần thuật ạ, vì câu trần thuật thường là thông báo nhận định hoặc miêu tả, cái này thuộc nhận định, và câu có ngữ điệu ck hay từ cầu khiến nên mình nghĩ là ck ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Trangg
Xem chi tiết
Ngọc Phùng Nhi
Xem chi tiết
Trần Duy Mạnh
Xem chi tiết
ẩn danh
Xem chi tiết
minh chứng 1
Xem chi tiết
Toàn Nguyễn
Xem chi tiết
ẩn danh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)