Thao Duong

 / to / friend's / party. / invite / my / have / an

Cho e hỏi câu này có sai đề không ạ? hay làm như nào ạ

 

tempest (ツ)
5 tháng 5 lúc 11:15

thiếu hay sao í, thấy kì kì

Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a
5 tháng 5 lúc 13:57

trong này thiếu đề , thiếu I .

trả lời: I have to invite my friend is a party.

Bình luận (0)
Lương Thanh Phong
6 tháng 5 lúc 18:44

 là I have to invite my friend is a party.

Bình luận (1)
Sinh Viên NEU
Hôm kia lúc 2:48

Sai đề nhé e

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Phương Thảo
Xem chi tiết
Jocasta
Xem chi tiết
nguyễn tiến minh
Xem chi tiết
Vũ Thái Minh Phương
Xem chi tiết
Hải Yến
Xem chi tiết
Mẫn Nhi
Xem chi tiết
Cao Minh Quân
Xem chi tiết
Lê Thùy Dương
Xem chi tiết
Khổng Thị Thanh Thanh
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Phong
Xem chi tiết