huy nhật

tính tộng số nguyên x, biết -50<x<50

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 19:36

-50<x<50

mà x nguyên

nên \(x\in\left\{-49;-48;...;48;49\right\}\)

Tổng các số nguyên x thỏa mãn -50<x<50 là:

\(\left(-49\right)+\left(-48\right)+...+48+49\)

\(=\left(-49+49\right)+\left(-48+48\right)+...+\left(-1+1\right)+0\)

=0+0+...+0

=0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vũ thị thu hà
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tuyết Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai Anh
Xem chi tiết
ngô nguyễn phương anh
Xem chi tiết
Trần Yến Vy
Xem chi tiết
Tôi là ai
Xem chi tiết
Vũ Cẩm Tú
Xem chi tiết
Vũ Phạm Phương Mai
Xem chi tiết
Lưu Sơn Việt
Xem chi tiết