Nguyễn Minh Hoàng

Tính tổng của các số có 3 chữ số và các số đó đều chia hết cho 5

Kiều Vũ Linh
22 tháng 11 2022 lúc 18:40

Số các số có ba chữ số chia hết cho 5:

(995 - 100) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của chúng là:

(995 + 100) × 180 : 2 = 98550

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Bích Hà
Xem chi tiết
Hà Nguyễn KIều Anh
Xem chi tiết
Bùi Ngô Ngọc Bích
Xem chi tiết
Lê Thành Vinh
Xem chi tiết
Trà Minh Đạt
Xem chi tiết
lê đình manh
Xem chi tiết
Đào Trọng Nghĩa
Xem chi tiết
nguyễn thị mộng huyền
Xem chi tiết
phạm minh kiên
Xem chi tiết
Trần Ngọc Linh
Xem chi tiết