Mai Hương Vũ Thị

tính tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 199

 

Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 15:33

\(S=1+3+5+...+199\)

\(\Rightarrow S=\left[\left(199-1\right):2+1\right]\left(1+199\right):2\)

\(\Rightarrow S=100.200:2=10000\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Hương Vũ Thị
Xem chi tiết
Hà Vy Trần
Xem chi tiết
Trần Thị Hồng Gấm
Xem chi tiết
ngan dai
Xem chi tiết
Le thi thuy linh
Xem chi tiết
Hữu Bằng Võ
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Trang
Xem chi tiết
Đặng Thị Ngọc Thủy
Xem chi tiết
Trinh Hai Nam
Xem chi tiết