Chương 4: GIỚI HẠN

Nguyễn Linh

Tính giới hạn L = \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{2x-1}.\sqrt[3]{x+7}-2}{x^2-x}\)

Akai Haruma
3 tháng 4 2022 lúc 13:14

Lời giải:
\(L=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{2x-1}(\sqrt[3]{x+7}-2)+2(\sqrt{2x-1}-1)}{x(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{2x-1}.\frac{1}{\sqrt[3]{(x+7)^2}+2\sqrt[3]{x+7}+4}+4.\frac{1}{\sqrt{2x-1}+1}}{x}=\frac{25}{12}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Lan Hương
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết