Chương 4: GIỚI HẠN

Hoàng Anh

Tìm giới hạn:

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt[4]{x}-1}{x^3+x-2}\)

Tử Văn Diệp
6 tháng 12 2023 lúc 21:27

loading...  loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ánh tuyết nguyễn
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Anh
Xem chi tiết
Lan Hương
Xem chi tiết