Ngân Khánh

tính diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 25m và chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tứ giác đều bằng 20cm

Character Debate
10 tháng 11 lúc 21:36

20 cm = 0,2 m

Diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều là:

\(\dfrac12\cdot(4\cdot25)\cdot0,2+25^2=635(m^2)\)

Vậy: ...

\(\text{#}Toru\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sỹ Tiền
Xem chi tiết
Sỹ Tiền
Xem chi tiết
Sỹ Tiền
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Trinh
Xem chi tiết
Caitlyn_Cảnh sát trưởng...
Xem chi tiết
Lê Xuân Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Trinh
Xem chi tiết
Sỹ Tiền
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)