Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Tính chu vi và diện tích của hồ bơi có kích thước như hình vẽ sau

Nguyễn thị thúy Quỳnh
14 tháng 12 2023 lúc 21:39

loading...


Các câu hỏi tương tự
Dương Hồng Bảo Phúc
Xem chi tiết
Trần Nguyên Trung Nghĩa
Xem chi tiết
THI MIEU NGUYEN
Xem chi tiết
Vũ Bảo Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Tâm Như Yến
Xem chi tiết
Nguyễn Duy 	Khương
Xem chi tiết
Tho Lam
Xem chi tiết
Suy Pham Ngoc
Xem chi tiết