Nguyễn Thu 	Phương

Tính bằng cách thuận tiện:

60-26,75-13,25                                            38,25-18,25+21,64-11,64+9,93

45,28+52,17-15,28-12,17                            (72,69+18,47)-(8,47+22,69)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 17:59

a: \(60-26,75-13,25\)

\(=60-\left(26,75+13,25\right)\)

\(=60-40=20\)

b: \(38,25-18,25+21,64-11,64+9,93\)

\(=\left(38,25-18,25\right)+\left(21,64-11,64\right)+9,93\)

\(=20+10+9,93=39,93\)

c: \(45,28+52,17-15,28-12,17\)

\(=\left(45,28-15,28\right)+\left(52,17-12,17\right)\)

=30+40

=70

d: \(\left(72,69+18,47\right)-\left(8,47+22,69\right)\)

\(=72,69+18,47-8,47-22,69\)

\(=\left(72,69-22,69\right)+\left(18,47-8,47\right)\)

=50+10

=60

Bình luận (0)
Nguyễn Thu 	Phương
19 tháng 11 lúc 17:50

nhanh lên giúp mik.mik đang cần gấp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Anh
Xem chi tiết
Nguyen ha my
Xem chi tiết
đôn thị lệ diễm
Xem chi tiết
Lê Hoàng Hà Anh
Xem chi tiết
trần thanh hà
Xem chi tiết
lê uyên nhi
Xem chi tiết
Trần Đức Thư Linh
Xem chi tiết
Kazaiki Mizuki
Xem chi tiết
Minty Nguyễn
Xem chi tiết