Hoàng Kim Nhung

tính bằng cách thuận tiện

1/2:3/4+5/6:3/4-2/8:3/4

Trịnh Thuỳ Linh
19 tháng 3 lúc 21:14

`1/2:3/4+5/6:3/4-2/8:3/4`

`=1/2 xx 4/3 + 5/6 xx 4/3 - 2/8 xx 4/3`

`=4/3 xx ( 1/2 + 5/6 - 2/8)`

`=4/3 xx ( 1/2 + 5/6 - 1/4 )`

`=4/3 xx ( 6/12 + 10/12 - 3/12)`

`=4/3 xx ( 16/12 - 3/12)`

`=4/3 xx 13/12`

`=13/9`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Nhật Anh
Xem chi tiết
Tám Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Phạm Khang Anh
Xem chi tiết
ARMY FOREVER
Xem chi tiết
Đinh Tuấn Tú
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngân
Xem chi tiết
Lưu Gia Anh
Xem chi tiết