nglan

tính: 

2400- (60-2x) (40-2x)

Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 10:52

2400 - (60 - 2x)(40 - 2x)

= 2400 - 2400 + 120x + 80x - 4x²

= -4x² + 200x

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huỳnh Trần Thảo Nguyên
Xem chi tiết
hoa tulips
Xem chi tiết
see tình boi
Xem chi tiết
An Đinh Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Đồ Ngốc
Xem chi tiết
nguyen thi ngoc ANH
Xem chi tiết
Hồ Hữu Duyy
Xem chi tiết
Trung đang nuôi chó =)))
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)