khánh hà

Tìm x,y biết x-2=y  (y+x)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 9:57

=>x-2=y^2+xy

=>x-xy-y^2-2=0

=>x(1-y)-y^2+1-3=0

=>x(1-y)+(1-y)(1+y)-3=0

=>(1-y)(x+1+y)=3

=>(x+y+1)(y-1)=-3

=>\(\left(x+y+1;y-1\right)\in\left\{\left(1;-3\right);\left(-3;1\right);\left(-1;3\right);\left(3;-1\right)\right\}\)

=>\(\left(x,y\right)\in\left\{\left(2;-2\right);\left(-6;2\right);\left(-6;4\right);\left(2;0\right)\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Hoàng	Dũng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Ánh
Xem chi tiết
Lê Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Anh
Xem chi tiết
Millefiori Firianno Bisc...
Xem chi tiết
tranhoanghai
Xem chi tiết
xXx I love Karry Wang xX...
Xem chi tiết
hahaha
Xem chi tiết
Phương Anh Võ Thị
Xem chi tiết