Cheer Bomb Đéo Cheer Búa

loading...Tìm x ạ

ĐKXĐ: \(\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\\sqrt{x}-2\ne0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\x\ne4\end{matrix}\right.\)

\(\dfrac{3\left(\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}-2}=-2\\ \Leftrightarrow-2\left(\sqrt{x}-2\right)=3\left(\sqrt{x}-1\right)\\ \Leftrightarrow-2\sqrt{x}+4=3\sqrt{x}-3\\ \Leftrightarrow5\sqrt{x}=7\\ \Leftrightarrow\sqrt{x}=\dfrac{7}{5}\\ \Leftrightarrow x=\dfrac{49}{25}\left(tm\right)\)

Vậy \(x=\dfrac{49}{25}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
radahyt59 gaming
Xem chi tiết
Trần Văn Hoàng
Nott mee
Xem chi tiết
hyy hii
Xem chi tiết
Phạm Khánh Hoàn
Xem chi tiết
Dương Tất Đạt
Xem chi tiết
vũ thị lương
Xem chi tiết
minlady
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)