TrịnhAnhKiệt

tìm tất cả số nguyên dương n thỏa mãn n5+n4+1 là số nguyên tố

 


Các câu hỏi tương tự
TrịnhAnhKiệt
Xem chi tiết
Vân Lê
Xem chi tiết
Khánh Vân Lê
Xem chi tiết
Tiến Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
♥ Pé Su ♥
Xem chi tiết
Tiến Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Quang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)