Lê Minh Hương

Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số 18n+3/21n+7 có thể rút gọn được.

Mình đang cần gấp, ai giải nhanh và đúng mình tick cho!

Akai Haruma
19 tháng 11 lúc 22:57

Lời giải:
Gọi $d=ƯCLN(18n+3, 21n+7)$

$\Rightarrow 18n+3=3(6n+1)$ và $21n+7=7(3n+1)$ cùng chia hết cho $d$

Để phân số rút gọn được, tức là $3(6n+1)$ và $7(3n+1)$ phải cùng chia hết cho 1 số $d>1$

Mà $(3,7)=1$ nên $6n+1\vdots d$ và $3n+1\vdots d$

$\Rightarrow 2(3n+1)-(6n+1)\vdots d$

$\Rightarrow 1\vdots d\Rightarrow d=1$

Vậy $(18n+3, 21n+7)=1$, tức là không tồn tại $n$ tự nhiên để phân số có thể rút gọn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Xuân Trường
Xem chi tiết
Trần Đức Kiên
Xem chi tiết
Trần Hoài Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn thị Trang Nhung
Xem chi tiết
murad
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Trung
Xem chi tiết
tran thi duyen
Xem chi tiết
Top 10 Gunny
Xem chi tiết
Trần Lâm Thiên Hương
Xem chi tiết