Huyền Trang Nguyễn

tìm số nguyên x để:

a, 3 không chia hết cho x+2

b, 2x-1 không chia hết cho x-1

c, x+3⋮2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 19:45

a: \(3⋮̸x+2\)

=>\(x+2\notin\left\{1;-1;3;-3\right\}\)

=>\(x\notin\left\{-1;-3;1;-5\right\}\)

b: \(2x-1⋮̸x-1\)

=>\(2x-2+1⋮̸x-1\)

=>\(1⋮̸x-1\)

=>\(x-1\notin\left\{1;-1\right\}\)

=>\(x\notin\left\{2;0\right\}\)

c: \(x+3⋮2\)

mà \(3⋮̸2\)

nên \(x⋮̸2\)

=>x\(\in\){2k+1;k\(\in\)Z}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hải Anh Bùi
Xem chi tiết
Ham Eunjung
Xem chi tiết
Bbanhr
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
Trần Trung Anh Kiệt
Xem chi tiết
Linh Đỗ
Xem chi tiết
luong long
Xem chi tiết
Admiral Aokiji
Xem chi tiết
Minh Đức Lê
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)