nghabaohan

tìm số nguyên x biết:

(x-1)2=4

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:12

\(\left(x-1\right)^2=4\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x-1=2\\x-1=-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=-1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lưu Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Thi Linh Chi chi
Xem chi tiết
hong mai
Xem chi tiết
Pham Tu
Xem chi tiết
Luan
Xem chi tiết
Nguyen Linh Nhi
Xem chi tiết
nguyễn thị liên
Xem chi tiết
Xem chi tiết